4 huonoa ideaa koulutuksessa

  • 1. Kulutehokkuus tarkoittaa työntekijäkulujen minimoimisen

Education-OpportunitySmallSellaiset opistot ja oppilaitokset, jotka säästävät rahaa säästämällä työntekijöiden kuluissa, tähtäävät vain lyhyen aikavälin säästöihin, eivätkä pitkän aikavälin suunnitelmaan. Koulutukselle kaikista tärkeintä, varsinkin korkeammilla koulutusasteilla, on osaava ja korkeasti koulutettu, kokemusta omaava johtaja, joka osaa hallita koko laitosta tehokkaasti. Mikäli opettajia aletaan kohtelemaan kuin hyödykettä, jota voidaan korvata koska tahansa, viedään koko koulun arvo alas. Ainut tapa pärjätä oppilaitoksena, on panostaa laadukkaaseen opetukseen.

  • 2. Opetustapojen toimivuus

Nykyään on alettu ymmärtää yhä enemmän, etteivät kaikki opetustavat toimi kaikille ja oppilaille ei voida vain syöttää ennalta määrättyä tietoa samalla tavalla, odottaen että kaikki pysyvät mukana. Esimerkiksi kriittistä ja joustavaa ajattelemista, sosiaalisia taitoja ja johtajuutta, ei voida oppia pelkästään kirjoista, vaan tähän tarvitaan opettajaa, joka pystyy antamaan oppilaille tiedon myös muilla menetelmillä. Parhaiten tämä toimii ammattitaitoisten ja motivoituneiden opettajien kautta, jotka oppivat tuntemaan oppilaat henkilöinä ja panostavat siihen, että jokainen kehittyy yksilönä.

  • 3. Teknologia ratkaisee kaiken

Korkeakoulutuksessa teknologian ei tulisi koskaan olla ratkaisu. Parhaimmillaan se voi antaa keinot päämäärän saavuttamiseen, mutta pahimmassa tapauksessa se harhauttaa siitä mikä on oikea päämäärä ja vie huomion sekä voimavarat ratkaisuilta, mitkä toimivat tarkasti. Teknologia voi toimia välineenä, jolla osaava opettaja tuo tiedon oppilaiden saataville, mutta se ei koskaan yksinään voi korvata opetusta, vaikka se olisikin kustannustehokasta ja kätevää. Tämän takia teknologian käytössä koulutuksen suhteen tulisi olla hyvin tarkka, jotta siitä saadaan irti hyötyä, eikä haittaa ja hetkellisiä ratkaisuja.

  • 4. Rahoituksen vähentäminen

Suomessa koulutus on yksi harvoista asioista, mitä voidaan viedä maailmalle ja mitä arvostetaan lähes kaikkialla. Maan vahva osaaminen on ollut maailmanlaajuisesti kärkisijoilla lukuisia vuosia ja vasta hiljattain koulutuksen taso on alkanut laskemaan. Tietenkään tämä ei ole vielä lähelläkään huonoa tasoa, mutta kuinka huonoksi sen voi antaa mennä, ennen kuin tilanteeseen puututaan? Ongelman luo jatkuvat säästöt, joilla viedään koulutukselta pohjaa. Vaikka valtion tuleekin säästää tiukassa taloudellisessa tilanteessa, opetus ei ole koskaan hyvä kohde tälle, sillä se on ainut asia, mikä tähtää täysin tulevaisuuteen ja elintason nostamiseen uusien työntekijöiden ja osaajien kautta. Jatkuvat innovaatiot, mistä Suomi on ollut tunnettu usealla saralla eri aloja, on vaarassa kuolla, koska leikkausten myötä uusiin projekteihin ei ole enää varaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *